Barcelona: Programa d’ajuts per a treballadores i treballadors autònoms

General

Fins als proper dia 30/06/2018 es poden sol·licitar els ajuts de fins 4.000 euros que l’Ajuntament de Barcelona concedeix als treballadors autònoms per iniciar noves activitats econòmiques.

Els ajuts van dirigits a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors/es autònoms o socis de cooperatives de treball associat.

Els requisits que s’han de complir són:

 • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de desembre de 2016.
 • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
 • Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal.
 • Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici de l’activitat.
 • No haver constat al RETA (Règim especial de Treball Autònom) per la mateixa activitat en l’any anterior a la data d’alta.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta.

La quantia de la subvenció es calcula segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (sense IVA) i els imports màxims seran:

 • 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys
 • 4.000 € en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys o igual o superior a 40

Les despeses subvencionables són:

 • Quotes de la Seguretat Social
 • Impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment
 • Despeses de gestoria i assessorament
 • Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat
 • Lloguer d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l’activitat professional.

Al següent enllaç trobareu tota la informació relacionada amb aquesta subvenció així com el detall de les despeses subvencionables, documentació a presentar i formularis de sol·licitud:

AUTÒNOMA, AUTÒNOM, LLANÇA’T!

 

Es podran registrar les sol·licituds de subvenció fins al 30/06/2018.