Bonus – Sistema de reducció de cotització

Laboral

La nova normativa del Bonus – Sistema de reducció de cotització,  aprovada el passat mes de març, mitjançant el Reial Decret 231/2017, obre noves possibilitats i amplia les opcions per accedir a aquest incentiu a partir de l’exercici 2017 (Campanya Bonus 2018) al reduir els requisits necessaris per poder sol·licitar-lo:

  • Resulta més senzill perquè no és necessari acreditar accions complementàries ni inversions en matèria de prevenció.
  • Es limita el termini per la resolució de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social al mes de març de l’any següent, per tant s’obtindrà l’incentiu més ràpidament.
  • La quantia de l’incentiu serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals corresponent al període d’observació i sense limitació de les inversions, ja que no són obligatòries. No obstant, si l’empresa fa inversions en accions complementaries de prevenció, podrà optar per un incentiu addicional del 5%, amb el límit de l’import de les inversions.

Requisits que ha de complir l’empresa per sol·licitar-ho:

  • Aconseguir un volum de quotes per contingències professionals en un període d’observació màxim de 4 anys:

– Modalitat General superior a 5.000€.

– Modalitat Petita Empresa: Entre 250€-5.000€.

  • Trobar-se per sota dels índex de sinistralitat general i extrema.
  • Estar al corrent de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat social a data de finalització del termini de presentació (31/05/2018).
  • No haver estat sancionada per una resolució ferma de caràcter administratiu per infraccions greus o molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o de Seguretat Social.
  • Acreditar a través de la declaració responsable el compliment de les obligacions de prevenció de riscos laborals.
  • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 15 d’abril al 31 de maig de 2018.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

two × five =