Canvis en les despeses deduïbles dels autònoms per a 2018

Fiscal

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom entra en vigor després de publicar-se dimecres en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En aquest article ens centrarem exclusivament en les mesures que afecten a l’àmbit fiscal, concretament en les modificacions en l’Impost sobre a Renda de les Persones Físiques (IRPF) que entraran en vigor l’1 de gener de 2018.

El títol V de la Llei està destinat a clarificar la deduïbilitat de les despeses en les que incorren els autònoms en l’exercici de la seva activitat, centrant-se en 3 punts:

a) Les primes d’assegurança per malaltia

b) Les despeses de subministrament de la vivenda habitual que el contribuent afecti parcialment al desenvolupament de la seva activitat econòmica

c) Les despeses de manutenció

Tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa:

Cal recordar que les despeses derivades de la titularitat de la vivenda, tals com amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc. Si resulten deduïbles en proporció a la part de la vivenda afectada al desenvolupament de l’activitat i al percentatge de titularitat en l’immoble.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

2 × 4 =