Cèdula d’habitabilitat: què és i on és necessària per vendre un habitatge?

Civil

La cèdula d’habitabilitat és el document que reconeix l’aptitud d’un immoble per a ser destinat a habitatge, és a dir, reconeix que l’immoble compleix amb els requisits tècnics d’habitabilitat previstos a la Llei.

La cèdula d’habitabilitat té els seus orígens l’any 1937, però en l’actualitat no és l’únic document que certifica que els immobles puguin ser destinats a habitatge.

És per això que, des de fa algun temps, certes Comunitats Autònomes no consideren necessari la cèdula d’habitabilitat al considerar que els controls relatius a la cèdula resulten ja innecessaris per quant, d’alguna manera, venen ja efectuats pels controls municipals relatius a la concessió de la llicència d’obres i/o llicència de primera ocupació.

A l’hora d’adquirir un immoble destinat a habitatge s’ha de tindre en compte en quina Comunitat Autònoma cal que l’immoble disposi de cèdula d’habitabilitat ja que sense la mateixa no podrà ser destinat a l’allotjament de persones i en conseqüència les companyies subministradores de serveis (aigua, gas, electricitat, etc.) no concediran els subministres.

En les Comunitats Autònomes de Canàries, Cantabria, Catalunya, Extremadura, La Rioja, Illes Balears, Navarra, Valencia, Madrid, Astúries i Murcia és obligatori l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat per a tots els habitatges de nova construcció i en algunes comunitats també s’estén als habitatges ja construïts que siguin objecte d’obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació. La normativa pròpia de cada comunitat regula el procediment per a la concessió i control de la cèdula d’habitabilitat així com els tipus de cèdules existents i la vigència de les mateixes.

Principalment els notaris, registradors i agents de la propietat immobiliària de Catalunya, La Rioja, Navarra, Valencia, Extremadura e Illes Baleares exigiran cèdula d’habitabilitat en vigor, acreditada per mitjà d’original o còpia autenticada, per tal que en la constitució de drets reals i en els contractes de compravenda o arrendament es pugui fer constar vàlidament la qualificació del immoble com a habitatge.

En canvi, a les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Aragón, Castilla y León, Castella La Manxa, Galicia y País Basc s’ha suprimit la cèdula d’habitabilitat amb la finalitat d’eliminar la duplicitat de controls per part de diferents Administracions Públiques.Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

5 × five =