Com utilitzar fotografies, dibuixos i vídeos d’internet de manera legal

Propietat Intel·lectual

La Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret 1/1996, de 12 d’abril) estableix que la reproducció, distribució i comunicació al públic de fotografies, dibuixos o peces audiovisuals mitjançant qualsevol suport físic o digital, està subjecta a l’autorització del seu autor.

En canvi, hi ha la creença generalitzada que poden ser utilitzades fotografies, vídeos, dibuixos o altres expressions gràfiques (com grafitis, vinyetes de còmic, etc.) que es troben divulgades a internet (sobretot en el cas de plataformes web impersonals com Google Images) i més encara si es tracta per a usos no comercials com per exemple, una presentació Power Point per a una reunió a la meva empresa o en el meu bloc personal.

 

I si no puc localitzar l’autor?

Aquest tipus d’obres són les que la Llei de Propietat Intel·lectual (en endavant, LPI) anomena “obres òrfenes”. La classificació d’una obra com d’”obra òrfena”, no comporta la pèrdua de drets de propietat intel·lectual de l’autor de la mateixa. És a dir, que una obra sigui òrfena, no vol dir que sigui de domini públic i per tant, pugui ser utilitzada per qualsevol usuari.

Actualment, en altres països hi ha tràmits administratius a gestionar a través del Registre de la Propietat Intel·lectual, que permeten a l’usuari fer ús d’obres òrfenes a canvi de el pagament d’una taxa. No obstant això, aquest tipus de mesures no es troben recollides en la nostra LPI i per tant, actualment no disposem una solució legal per a un usuari que vulgui utilitzar obres òrfenes protegides per drets d’autor.

 

Què puc fer? Quines fotografies, dibuixos o vídeos puc utilitzar?

Poden ser utilitzades totes les obres que es trobin en domini públic (o lliure domini) o bé, totes les obres protegides amb el consentiment del seu autor.

Respecte de la obres en el domini públic:

    • Meres fotografies de les quals hagi transcorregut 25 anys des que van ser realitzades.
    • Obres fotogràfiques de les quals hagi transcorregut 70 anys des de la mort del seu autor.
    • Dibuixos o altres expressions gràfiques dels quals hagi transcorregut 70 anys des de la mort del seu autor.
    • Enregistraments audiovisuals dels quals hagin transcorregut 50 anys des de la seva divulgació.
    • Obres audiovisuals de les quals hagi transcorregut 70 anys des de la mort del seu autor.

D’altra banda, actualment hi ha multitud de bancs d’imatges i vídeos dels quals, qualsevol usuari pot descarregar-se i utilitzar de manera segura multitud de fotografies, dibuixos o vídeos gratuïtament, o a canvi del pagament d’un determinat preu i que dependrà dels usos que es vulguin fer de la imatge, dibuix o vídeo. Tot això, sense risc de rebre un requeriment del titular de drets.

Tanmateix, i en relació als canvis en matèria de protecció de dades, aconsellem als nostres clients no es faci ús de fotografies o vídeos que reprodueixin la imatge d’una persona (encara que sigui d’esquena), si no s’està segur que aquella persona ha donat el seu consentiment de forma expressa per a la fotografia o vídeo i per als usos que tu com a usuari, vols fer la mateixa.

 

Tota regla té la seva excepció

Així, la LPI autoritza per a fins docents o educatius, l’ús de qualsevol fotografia, il·lustració o peça audiovisual que sigui utilitzada per a la seva anàlisi, comentari o judici crític.