Deduccions per donatius

Fiscal

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que realitzin donatius a Fundacions o entitats no lucratives acollides al règim especial de la Llei 49/2002, poden aplicar els següents percentatges al conjunt de donatius realitzats amb dret a deducció:

Donatiu fins a 150 euros Percentatge de deducció: 75%
Resta de donatius a partir de 150 euros Percentatge de deducció: 30%*

* Si en els dos anys immediatament anteriors també s’han realitzat donatius amb dret a deducció a les mateixes entitats, per un import igual o superior, en cadascun d’aquests anys, al de l’exercici anterior, podrà aplicar-se la reducció del 35% (en comptes del 30%) sobre el donatiu realitzat a la mateixa entitat, en la part que excedeixi de 150 euros.

Aquestes deduccions tenen un límit, i és que el donatiu realitzat no pot superar el 10% de la base liquidable de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de cada contribuent.

Vegem uns exemples:

~ La Sra. Maria ha realitzat una donació de 200 euros a una Fundació acollida al règim especial de la Llei 49/2002, la deducció que pot aplicar-se i que minorarà  la quota íntegra de la seva declaració d’IRPF es la següent:

– Primers 150 euros x 75% = 112,50 euros

– Restants 50 euros (fins arribar als 200 de donatiu) x 30% = 15,00 euros

En aquest cas podrà deduir 127,50 euros de la quota íntegra de la seva declaració.

~ El Sr. Joan ha realitzat durant els darrers tres anys, un donatiu anual de 300 euros a la mateixa Fundació, acollida al règim especial de la Llei 49/2002, la deducció que pot aplicar-se y que minorarà la quota íntegra de la seva declaració de IRPF es la següent:

– Primers 150 euros x 75% = 112,50 euros

– Restants 150 euros (fins arribar als 300 de donatiu) x 35% = 52,50 euros

En este caso podrà deduir 165,00 euros de la quota íntegra de la seva declaració.

Els contribuents de l’Impost sobre societats tenen dret a deduir de la seva quota íntegra (un cop minorades les deduccions per doble imposició, bonificacions i deduccions per incentivar la realització de determinades activitats) el 35% dels donatius realitzats a Fundacions o entitats no lucratives acollides al règim especial de la Llei 49/2002.

Si en els dos períodes impositius immediatament anteriors també es varen realitzar  donatius amb dret a deducció, a les mateixes entitats, per un import igual o superior, en cadascun d’aquests períodes, al de l’exercici anterior, podrà aplicar-se la deducció del 40% (en lloc del 35%) sobre el donatiu realitzat a la mateixa entitat.

En aquest cas, el donatiu que dóna lloc a la base de deducció no pot superar el 10% de la base imposable de l’Impost sobre Societats del període impositiu.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

sixteen − 9 =