Els imports entregats a compte en les compravendes d’immobles en construcció

Civil

Fins el passat 1 de gener de 2016 aquesta qüestió venia regulada per la Llei 57/1968 i el Decret 3114/1968, i bàsicament establia que els promotors d’habitatges havien de garantir la devolució dels imports entregats a compte a través d’una assegurança o aval Bancari pel cas que la construcció finalment no s’iniciés o no arribés a bon port.

A partir del passat 1 de gener de 2016, aquesta normativa ha quedat totalment derogada i ha entrat en vigor la Llei 20/2015 d’ordenació, supressió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores que, en la seva Disposició Final Tercera, modifica la LOE (LLei d’Ordenació de l’Edificació) pel que fa precisament als imports entregats a compte en les compravendes d’immobles. Aquesta modificació, però, ha provocat controvèrsia  sobre la següent qüestió:

 

El promotor està obligat a garantir els imports anticipats per adquisició d’immobles abans de l’obtenció de la Llicència d’edificació?

Fins ara la normativa no distingia entre un moment previ i un moment posterior a l’obtenció de la llicència d’edificació pel que fa a garantir els imports entregats a compte. Per contra, la nova redacció que se li dóna a la Disposició addicional primera de la LOE a través de la nova Llei 20/2015, només estableix l’obligació de garantir els imports entregats a compte per part dels futurs adquirents a partir de l’obtenció de la llicència d’edificació. Es deixa així en una situació de clara inseguretat jurídica les fases inicials en que, tot i no existir encara la citada llicència, hi hagi compradors que hagin pogut avançar imports a compte. Aquest seria el cas de cooperativistes que decideixen afegir-se al projecte des d’un bon principi, o compradors interessats a adquirir des d’una fase molt inicial.  Aquests casos queden desemparats pel que fa a la protecció que podria oferir la obligatorietat d’aval o assegurança per garantir els imports entregats a compte. Caldrà esperar a veure com actuen a partir d’aquest moment els agents implicats:  promotors, cooperativistes, adquirents i entitats financeres i asseguradores per poder determinar els criteris d’actuació en aquestes fases prèvies a la obtenció de llicència.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 × 2 =