(CAT) Què passa amb la fiança d’un contracte de lloguer?

Civil

Sorry, this entry is only available in CAT and European Spanish.Comments

  1. A banda de la disputa de la fiança, que succeeix si els arrendadors reclamen el pagament de les taxes d’escombraries i clavegueram de tots els anys de lloguer? Constava així en contracte, que els arrendataris érem qui ho abonàvem.. però fins al finalitzar el contracte no se’ns ha imputat aquesta despesa. Hi tenen dret? Prescriu la despesa passat mesos o anys? Gràcies.

    1. Benvolgut Pere,
      La llei d’arrendaments urbans estableix que les parts podran pactar que els tributs que corresponguin a l’habitatge llogat siguin a càrrec de l’arrendatari, però per tal que aquest pacte sigui vàlid haurà de constar per escrit i a més especificar el seu import. Per tant, en primer lloc, s’hauria de veure si la redacció d’aquesta clàusula del contracte s’ajusta als requisits legals perquè sigui vàlida. Tot i així, si des de l’inici del contracte aquestes taxes les ha pagat el propietari i no les ha reclamat mai, encara que estigui pactat així al contracte, hi ha sentències que determinen que això seria anar en contra dels seus propis actes i que no les podria reclamar.
      Salutacions,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =