Tag: Law

Europe declares spanish courts have to control IRPH

The Supreme Court of Justice of the European Union has considered that the Spanish courts of justice should ensure the clear and comprehensible nature of the clauses contained in mortgage agreements that establish the application of a variable interest rate based on the benchmark index of the savings banks (IRPH). Two years after the Barcelona ...

Mònica de Sangenís

How to legally use Internet photos, drawings and videos

The Law on Intellectual Property (Royal Decree 1/1996, of April 12) establishes that the reproduction, distribution and communication to the public of photographs, drawings or audiovisual pieces through any physical or digital medium, is subject to the author’s authorization. On the other hand, there is a widespread belief that photographs, videos, drawings or other graphic ...

Irene Moneo

Novelties regarding the Corporate Enterprises Act

Law 11/2018, of December 28, introduces significant changes in certain precepts of the Capital Companies Law. Given the urgency of the subject we will do a quick analysis without undermining the possibility of furthering the analysis of said issue in future articles, and remain at your service to analyse the impact of modifications in your ...

Miquel Llimona

(CAT) Les novetats del Codi Civil de Catalunya

Mara Vilanova

(CAT) Jutjats especialitzats en reclamacions contra bancs: Qui resoldrà la meva reclamació?

Mª José Machado

(CAT) Quant dura un contracte de lloguer?

Neus Vallara

(CAT) Canvis en les despeses deduïbles dels autònoms per a 2018

Ana Brillas

(CAT) Incident possessori en les execucions hipotecàries

Patricia Aixerch

(CAT) La polèmica de l’article 160f) de la Llei de Societats de Capital en les compravendes de béns immobles

Patricia Aixerch

(CAT) Qui paga l’IBI de l’exercici en curs en una compravenda?

MES Advocats

(CAT) La compravenda de immobles en concurs de creditors

Patricia Aixerch

(CAT) Com declarar les quantitats percebudes en concepte de clàusules sòl?

Ana Brillas

(CAT) Nova reforma de la Llei hipotecària

Neus Vallara

(CAT) Quina Llei successòria és d’aplicació en cas de viure a l’estranger?

Mara Vilanova

(CAT) Cèdula d’habitabilitat: què és i on és necessària per vendre un habitatge?

Patricia Aixerch

(CAT) Obligació a la comunicació electrònica amb les Administracions

Ana Sebastián

(CAT) Els imports entregats a compte en les compravendes d’immobles en construcció

Agnes Millet

(CAT) Actualització dels valors cadastrals

Iolanda Monzonis

(CAT) Comunitat de propietaris: principals novetats de la modificació de la Llei

Mara Vilanova

(CAT) Adéu al paper en l’Administració de Justícia

Patricia Aixerch

(CAT) Modificacions en la Llei d’Enjudiciament Civil

Patricia Aixerch

(CAT) Llei de la Jurisdicció Voluntària

Gemma Porta

(CAT) El perdó dels deutes de la persona física

Olga Carretero

(CAT) Plusvàlues en entredit

Mara Vilanova

(CAT) Constitució de societats telemàtiques

Mara Vilanova

(CAT) És recuperable la prestació de desocupació si em dono d’alta d’autònoms?

Ivette Torrent

(CAT) Nova llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Iolanda Monzonis

(CAT) La subhasta judicial electrònica: una nova era en la justicia

Olga Carretero