Hisenda amplia el límit per a sol·licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€

Fiscal

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament fins a 30.000 euros.

L’ordre entra en vigor demà dia 21 de octubre i permetrà sol·licitar ajornaments sense aportar garanties fins a un màxim de 30.000 euros (fins ara el màxim era de 18.000 euros).

S’aplicarà als deutes tant en període voluntari com en període executiu de pagament gestionades per la AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.

Per determinar l’import del deute en el moment de la sol·licitud s’hauran d’acumular:

– Els deutes a que es refereix la sol·licitud.

– Altres deutes existents per les que s’hagi sol·licitat ajornament i encara no s’hagi resolt.

– Import del venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats (llevat dels que estiguin garantits)


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

3 × 2 =