Renda 2016: dates i novetats a tenir en compte

Fiscal

El proper dia 5 d’abril comença la campanya de Renda de 2016, que podrà presentar-se a partir d’aquesta data i fins al 30 de juny.

Aquest any, s’ha de tenir en compte que desapareix definitivament el programa PADRE al que estàvem tant acostumats. En el seu lloc, disposarem de la plataforma RENDA WEB, que ja es va posar en marxa la campanya anterior. Aquest nou sistema, funciona de manera similar el programa PADRE, però amb l’avantatge que podrà ser utilitzat des de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a internet.

El calendari que el contribuent ha de tenir en compte és el següent:

Aquesta any, podem destacar com a novetats:

Desapareix definitivament el programa PADRE. El substitueix el programa RENDA WEB, que ja es va posar en marxa la passada campanya.

 – Societats Civils. Les societats civils amb objecte mercantil, des de l’1 de gener de 2016, estan subjectes a l’Impost de Societats i, per tant, ja no tributaran com a entitats en atribució de rendes.

 – Rendiments d’activitats econòmiques. La despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa, per pagament de les primes d’assegurança per malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, amb un límit màxim de deducció que era de 500€ per a cadascuna de les persones citades anteriorment, s’amplia a 1.500€ per a cadascuna d’elles, si tinguessin discapacitat.

 – Deducció per donatius. Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra el resultat d’aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció a entitats beneficiàries del mecenatge enumerades en la Llei 49/2002, els següents percentatges:

Tot i això, per a l’exercici 2015 els citats percentatges van ser de 50%, 27,5% i 32,5% respectivament.

Addicionalment, s’ha de tenir present que el passat 20 de gener es va modificar la Llei d’IRPF amb la finalitat de regular els efectes fiscals derivats de la devolució dels interessos satisfets pels contribuents com a conseqüència de les clàusules sòl. Per a més informació, poden consultar l’article publicat, aquí.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

8 − three =