Són nul·les totes les clàusules sòl?

Hipotecari

El ple de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Suprem (TS), al resoldre un recurs de cassació del BBVA, ha aplicat per primera vegada la retroactivitat total de la nul·litat de les clàusules sòl, adaptant així la jurisprudència de la Sala a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016. Això va tenir lloc el passat 13 de febrer de 2017 havent comunicat el Ple de la Sala Civil només el resultat de la seva deliberació, restant a l’espera de la publicació del contingut íntegre de la resolució.

Recordis que el Tribunal Suprem, a la seva resolució del passat 9 de maig de 2013, va establir els requisits que determinarien quan ens trobem davant una clàusula sòl lícita o nul·la, i que en aquest darrer cas, la nul·litat no es referiria a tota la vida del contracte, sinó des de la referida data (09/05/2013).

Doncs bé,  és importat que es tingui en compte que el criteri del Tribunal Suprem ha variat únicament pel que fa a la retroactivitat total de la nul·litat de les clàusules sòl (si es declara la nul·litat, serà nul·la des del mateix moment de la signatura del contracte), però no en relació als requisits exigits per a determinar la il·licitud de dita clàusula sòl.  

És a dir, les clàusules sòl continuen essent lícites sempre i quan la seva transparència permeti al consumidor identificar la clàusula com a definidora de l’objecte principal del contracte i conèixer la real distribució dels riscos de la variabilitat dels tipus d’interès. Si la clàusula compleix amb els requisits de transparència i informació al consumidor establerts pel TS a la seva resolució de 9 de maig de 2013, no podrà ser declarada nul·la per abusiva.

I prova d’això és que, també el passat 13 de febrer de 2017, el Ple de la Sala Civil del Suprem ha refusat la petició formulada pel part executada de declarar nul·la per abusiva una clàusula sòl per haver quedat acreditat en el transcurs del procediment que el client sí havia negociat amb el banc la referida clàusula, de manera que complia amb el requisit de transparència.

Davant d’aquestes circumstàncies, que de ben segur comportaran més accions per part dels consumidors, el Ministeri de Justícia ha comunicat que està estudiant la possibilitat, juntament amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), de concentrar totes les demandes als jutjats provincials especialitzats, de manera que a cada província hi haurà un jutjat especialitzat de manera exclusiva en demandes individuals sobre clàusules sòl.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

fourteen + eighteen =