Tag: Ajornament

Moratòria en el pagament de lloguer per a autònoms i PIMES

El passat 23 d’abril va entrar el vigor el Reial Decret Llei 15/2020 de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació, pel qual es regulen els requisits que hauran de complir autònoms i pymes per a poder sol·licitar una moratòria en el pagament del lloguer dels locals que tinguin llogats per al desenvolupament ...

Neus Vallara

L’AEAT elimina els ajornaments a partir del 2017

El Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances publiques i altres mesures urgents en matèria social, estableix, a més d’altres mesures tendents a augmentar la recaptació, l’eliminació de la possibilitat d’ajornar o fraccionar determinades obligacions tributàries.

Ana Sebastián

Pujada dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

El passat 30 de setembre de 2016, es va publicar al BOE un Reial Decret-Llei pel qual es van introduir mesures tributàries dirigides a reduir el dèficit públic. Aquest Reial Decret-Llei ve motivat per la necessitat d’assolir l’objectiu de dèficit públic fixat per la Unió Europea. A l’efecte d’aconseguir l’augment dels ingressos tributaris, s’ha afegit ...

Ana Brillas

S’amplia el límit per a sol•licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€ per deutes gestionades per les Comunitats Autònomes

Fa uns mesos parlàvem de la publicació de l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’augmentava a 30.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs gestionats per l’Estat. Doncs bé, les mateixes raons que van motivar aquest canvi, serveixen ara per establir ...

Ana Brillas

Hisenda amplia el límit per a sol·licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament fins a 30.000 euros. L’ordre entra en vigor demà dia 21 de octubre i permetrà sol·licitar ajornaments sense aportar garanties fins a un màxim de 30.000 euros (fins ...

Ana Sebastián