8 de març, Vaga General

Laboral

El principals sindicats han convocat vaga general el proper 8 de març de 2018. L’objectiu d’aquesta vaga es la reivindicació del treball femení i la lluita contra  l’escletxa salarial existent.

La majoria de sindicats, com ara Intersindical-CSC proposen secundar la vaga les 24 hores, d’altres sindicats com ara UGT o CCOO proposen fer vaga només durant dues hores per torn, concretament d’11:30h a 13:30h i de 16:00h a 18:00h, i d’altres com Unió Sindical Obrera (USO) proposen fer vaga durant 4 hores ( de 12:00h a 16.00h).

Amb independència de si es fa vaga total o parcial, aquests són els principals efectes laborals que comporta l’exercici del dret fonamental de vaga:

D’entrada, l’exercici efectiu del dret de vaga d’un treballador produeix la suspensió del seu contracte de treball, en concret suspèn les obligacions recíproques de treballar i de remunerar el treball. En conseqüència, el treballador que secunda la vaga no percep el salari d’aquest dia, repercutint tant sobre el salari base com sobre els complements salarials, incloent la part proporcional de la retribució dels dies de descans setmanal i de les pagues extraordinàries, excloent-se únicament les percepcions extrasalarials.  Així mateix, no es veuen afectades per la vaga les vacances en quan a la seva durada ni retribució.

El treballador que exerceix el seu dret a fer vaga es troba durant aquest dia en una situació d’alta especial a la Seguretat Social, sense obligació de cotitzar i sense dret a prestacions per atur ni prestacions econòmiques per incapacitat temporal.  Per aquest motiu s’ha de fer una comunicació específica a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La vaga es secunda simplement deixant d’acudir al lloc de treball o deixant de treballar, cessant, en definitiva com diu la llei, en la prestació de serveis el dia convocat. No existint legalment obligació de comunicar prèviament a l’empresa la decisió individual de secundar o no la vaga.  Altrament, l’empresa ha d’evitar qualsevol acte o manifestació per la seva part que intenti afectar la decisió dels treballadors de fer o no vaga, excepció feta si ha de gestionar o organitzar aspectes de serveis de seguretat i manteniment, o en el seu cas, els serveis mínims si es tracta d’empreses que presten serveis essencials per la comunitat.

Així mateix, la responsabilitat que pot recaure a l’empresa durant la vaga és una demanda per vulneració del dret constitucional de vaga, que pot acabar, si s’estima, en una condemna a l’empresa a l’abonament d’indemnitzacions de danys i perjudicis. En aquest sentit, qualsevol acomiadament o mesura disciplinària fonamentada en la participació del treballador a la vaga seria declarada nul·la.

Finalment, cal tenir present que en funció del seguiment que facin els treballadors del dret de vaga, aquest afectarà a la confecció de les nòmines d’aquest mes de març, per tant, els aconsellem que comuniquin a la seva gestoria quins treballadors han exercit el seu dret de vaga per fer les corresponents tramitacions a la Seguretat Social.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

fourteen + 15 =