Novetats en les comunicacions de incapacitat temporal

Laboral

A partir d’avui, 1 de desembre de 2015, entren en vigor els nous comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta mèdica, aprovats mitjançant l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny que desenvolupa la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada.

Les principals característiques que incorporen aquests comunicats mèdics són:

– Els comunicats de baixa, confirmació i alta s’estendran en funció de la durada estimada segons el criteri mèdic.

– S’estableixen quatre grups de processos en funció de durada:

  1. Processos de durada molt curta: inferior a 5 naturals.
  2. Processos de durada curta: de 5 a 30 dies naturals.
  3. Processos de durada mitja: de 31 a 60 dies naturals.
  4. Processos de durada llarga: de 61 o més dies naturals.

– Canvia la freqüència d’emissió dels comunicats de confirmació que variarà segons la durada del procés:

  1. Per les inferiors a 5 dies, el facultatiu podrà emetre el comunicat de baixa i alta en el mateix acte mèdic. La data d’alta serà provisional, i per tant el facultatiu podrà allargar o escurçar la baixa depenent de l’estat de salut del treballador.
  2. Entre 5 i 30 dies, el facultatiu en un període no superior a 7 dies des de la data de baixa inicial emetrà el primer comunicat de confirmació. Els comunicats de confirmació següents s’emetran com a màxim cada 14 dies naturals.
  3. Entre 31 i 60 dies, el facultatiu en un període no superior a 7 dies des de la data de baixa inicial emetrà el primer comunicat de confirmació. Els comunicats de confirmació següents s’emetran com a màxim cada 28 dies naturals.
  4. Superiors a 60 dies, el facultatiu en un període no superior a 14 dies des de la data de baixa inicial emetrà el primer comunicat de confirmació. Els comunicats de confirmació següents no es podran emetre amb una diferència de més de 35 dies naturals entre si.

– Els facultatius disposaran d’unes taules de durada òptima de les baixes basades en el diagnòstic, l’ocupació i l’edat del treballador.

Les empreses disposaran d’un termini màxim de 3 dies hàbils per transmetre els comunicats de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED). Per tant, és molt important que es gestionin amb la màxima urgència els comunicats mèdics per evitar possibles sancions per part de l’administració.

Els recordem que els models de comunicats mèdics s’hauran de conservar durant un termini mínim de 4 anys.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

4 + 3 =