Registre de jornada laboral

Laboral

Recentment s’ha publicat el RDL 08/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquesta norma ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors que fa referència a la jornada de treball.

Segons aquest article a partir del 12 de maig de 2019 totes les empreses tindran l’obligació de registrar diàriament la jornada dels treballadors incloent l’horari concret d’inici i finalització de la mateixa, i s’haurà de consultar/negociar el sistema de control de la jornada amb els representants legals dels treballadors.

Tot apuntava que més aviat o més tard les empreses acabarien tenint aquesta obligació empresarial.

Si bé és cert que el Tribunal Suprem va tombar les sentències que l’Audiència Nacional havia dictat l’any 2015 per les que s’obligava a les empreses a portar un control del registre horari de tots els treballadors i durant aquest període de temps Inspecció de Treball i Seguretat Social va fer una campanya específica de control arribant a imposar sancions administratives. En aquesta sentència  però, el Tribunal Suprem ja convidava a fer una reforma legislativa que obligués a les empreses a portar un control de la jornada. De fet, a mitjans de 2017 es va presentar una proposició de llei al Congrés per modificar en aquest sentit l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors. De totes maneres, es preveu que abans de l’estiu es publiqui una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que també obligarà al govern a modificar la normativa interna.

Així doncs, atenent a la normativa vigent a data d’avui la nostra recomanació és que es valori per part de les empreses el millor sistema per registrar la jornada i s’analitzin els pros i contres sense precipitar-se però tenint present la data de 12 de maig de 2019, que és la data que serà exigible aquesta obligació.